Gucci von Santner – Slovakia

f: Alesta´s ARGONAUT
m: ´PR´ Bellridge ADDIE

Gucci is doing CANIS THERAPY for his little owner
Gucci robí canis terapiu pre jeho malého páníčka

SlOVAKIA – Slovensko
V1, CAJC, CWJ klubový víťaz mladých